Search

Choose your country site

สนับสนุน

Support

ความรู้ผลิตภัณฑ์

  • ชื่อ
    รายละเอียด
  • Voice Naviโปรแกรมแจ้งการทำงานด้วยเสียง
  • Wind Dry programระบบปั่นแห้งให้ผ้าแห้งเร็วขึ้น 2 ชั่วโมง และแห้งมากถึง 61.5%
  • Wireless LAN / Wireless LAN Readyเป็นระบบการควบคุมความสว่างของหน้าจอตามสภาวะแสดงภายในห้อง ทำให้สามารถปรับระดับการใช้พลังงานได้โดยอัตโนมัติ จึงช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

Page top